Tipus de cooperativisme

  • Cooperatives agraries
  • Cooperatives maritimes ,fluvials i lacustres
  • Cooperatives d’assegurances
  • Cooperatives de consumidors i d’usuaris
  • Cooperatives de crèdit
  • Cooperatives d’habitatges
  • Cooperatives sanitaries
  • Cooperatives de serveis
  • Cooperatives de treball associats
  • Cooperatives integrals