Quins avantatges i desavantatges trobam a l’estar associats a una cooperativa?

Avantatges

  • Costos compartits
  • Igualtat de supervisió
  • Millora de la comunicació i el rendiment

Desavantatges

  • Risc en en finançament
  • Decisions compartides
  • Horaris de treball