Quins són els beneficis del cooperativisme?

  • Lliure adhesió
  • Ajuda mútua
  • Sistema democràtic
  • Esforç propi
  • Equitat en el repartiment de benefici
  • Igualtat
  • Responsabilitat
  • Solidaritat